Landkooperativet ”Longo maï” ("Må det vare længe")

Longo Maï demonstrerer for flygtninge under jorden i Bern
Longo Maï demonstrerer for flygtninge under jorden i Bern

Venstreradikale aktivister fra Østrig og Schweiz dannede i 1973 i det sydlige Frankrig det  basisdemokratisk fungerende landkooperativ ”Longo maï”  ("Må det vare længe").

I dag findes der ”Longo maï”  - kooperativer spredt over Europa og et enkelt kooperativ  i Costa Rica.

 • Her er deres historie

 

_____________

FORHISTORIEN

Flugten fra Østrig

I starten af 1970’erne udvandrede de fleste medlemmer af den venstreradikale  aktionsgruppe "Spartakus Wien" fra Østrig (1) til Schweiz. Sammen med aktivister fra den schweiziske lærlingeorganisation ”Hydra” dannede de i 1973 landkooperativet ”Longo maï” i det sydlige Frankrig.

 • "Spartakisterne” - den militante spydspids af Wiens daværende venstrefløj

Spartakus-Wien kollektivet tog i slutningen af 1960'erne initiativ til en hel del kampagner, der blev kendt i hele Østrig, deriblandt:   

"Åbn de statslige børneinstitutioner" - kampagnen. Der blev organiseret flugtruter og organiseret hemmelige, selvforvaltede bosteder for unge, der var tvangsanbragt på statslige børnehjem (som regel deciderede tugthuse!).

Solidaritetsaktioner for Vietnam - med bl.a. bz'else af den øverste etage af Wiens Stephansdom. Byens berømte domkirke.

- Antifascistiske sommercamps ved Donau- floden, kombineret med opsigtsvækkende aktioner mod militærudstillinger - og mod nynazister der dengang forsøgte med anslag i Italien at bombe Sydtirol (Aldo Adice) tilbage til Østrig. Nazierne angreb på et tidspunkt antifa-lejren, men måtte opgive dette ret hurtigt... 

 • Politichikaner , kriminalisering

”Spartakisterne” var afgjort den militante spydspids for en ellers ret så harmløs-gemytlig venstrefløj, der foretrak kaffehusene som dens forum frem for gaden. Deraf navnet "Kaffeehaus Linke" (”caféhus-venstrefløj” ).   

De fleste af gruppens kernemedlemmer boede sammen i et kollektiv i en kæmpe herskabs-lejlighed i Mariahilferstrasse i den mere forfaldne del af Wiens 6. distrikt "Mariahilf".

Politiets evindelige chikaner med husransagninger og efterfølgende anholdelser på konstruerede anklager, samt mediernes vedvarende personhets mod aktivisterne førte til, at de fleste af gruppens kernemedlemmer på et tidspunkt besluttede at udvandre til Schweiz.

 • Idéen ”Longo maï” bliver født

Sammen med andre venstreradikale aktivister fra den schweiziske lærlingegruppe ”Hydra”, besluttede de i 1972 at udvandre til den fattige del af Provence.

I 1973 bosatte omkring 30 unge sig på en forladt bondegård i Limans ved Forcalquier. På omkring 300 hektar skov- og landbrugsjord dannede de landkooperativet ”Longo maï” for at udvikle alternative leve – og arbejdsformer. 

 • Pressekampagner mod "Longo Maï"

De første år var præget af etableringsfasen. I 1979 startede der i Schweiz en massiv pressekampagne mod ”Longo Maï”. Kooperativet blev beskyldt for sjusk med de penge, som blev indsamlet til støtte for projektet. Desuden blev ”Longo mai” kritiseret for at have en autoritær indre struktur og en "sektagtig karakter". 

”Longo maï” gennemgik i de følgende år en vis selvransagelse og udviklede mere åbne og gennemskuelige basisdemokratiske strukturer.

Idag hører der 10 forskellige selvforvaltede landbrugs - og håndværksvirksomheder til  "Longo mai“ netværket.

De fleste "Longo mai“ kooperativer ligger i Frankrig – men der er også kooperativer i hhv. Schweiz, Østrig, Tyskland, Ukraine og i Costa Rica (billede ovenfor).

 • Grundtanken er anti-kapitalistisk solidaritet

For ”Longo maï”- kollektivisterne drejer det sig om opfyldelsen af menneskers ægte behov og den reelle rigdom for den menneskelig eksistens. Hinsides kapitalismen og neoliberalismen.

AGENDAFORUM Kooperative "Longo maï" 2012
AGENDAFORUM Kooperative "Longo maï" 2012

Folkene fra ”Longo maï“ lever dette alternativ på steder, som er uinteressante for kapitalen:

I stille landsbyer, hvor de sætter forfaldne huse istand og slår sig ned.

Men de vender ikke verden ryggen : Ud over at producere fødevarer, vin, tøj mv. efter økologisk bæredygtige metoder, så er de også politiske aktivister.    

 

 • ”Det Europæiske Borgerforum” – basisdemokratisk og anarkistisk inspireret

Politisk intervention har ”Longo maï“ - aktivisterne blandt andet praktiseret ift. kampen for rettigheder til flygtninge og andre mindretal.                                      ”Longo maï“ - folk har således grund-lagt "Det Europæiske Borgerforum", som er et basisdemokratisk-anarkistisk projekt.

I det østlige Tyskland har de især kæmpet for, at de samfundsejede virksomheder i det tidligere DDR blev overgivet til kommuner og lokale sammenslutninger, istedet for at blive nedlagt eller solgt til vestlig kapital.

Idag er ”Det Europæiske Borgerforum” især optaget af kampen for fri adgang til såsæd og mod de multinationale koncernes privatisering af dette grundlag for menneskelig eksistens.

 • ”Longo Maï” - netværket

Omkring 200 mennesker lever i dag på ”Longo maï's” forskellige gårde. Men det er ikke kun disse 200, der hører til netværket, som er baseret på en selvforvaltet, ikke-kapitalistisk økonomi.

Yderligere hundredevis af mennesker bidrager med personlig indsats eller finansiel støtte. Alene i Costa Rica er omkring 400 mennesker involveret i "Longo mais“ "landsbyprojekt for flygtninge og jordløse bønder".

(al./autonom infoservice)

 • Comunidad Verde - Longo Maï:
 • Note

1) Spartakus-kollektivet blev sammen med det østrigske kommunistparti KPÖs ungdomsorganisation FÖJ (Freie Österreichische Jugend) eksluderet af partiet pga. dens aktive opposition imod Sovjetunionens besættelse af Tjekko-slovakiet i 1968.

 • Relateret

Det tyske ugemagasin "Jungle World" (26.juli 2018):  "Landwirtschaft von links"  


_____________________

Nogle LINKS fra "Longo maï" – netværket:

         Schweiz

       Video