Landkooperativet ”Longo maï” ("Må det vare længe")

I starten af 1970’erne udvandrede de fleste medlemmer af den social-revolutionære aktionsgruppe "Spartakus-Wien" fra Østrig til Schweiz.                                            Sammen med aktivister fra den  schweiziske lærlingeorganisation ”Hydra”, dannede de i 1973 land- kooperativet ”Longo maï”  i det sydlige Frankrig.                                  I dag findes der  basisdemokratiske ”Longo maï” - kooperativer spredt over Europa og et enkelt kooperativ  i Costa Rica.

 

_____________

FORHISTORIEN

  • Flugten fra Østrig

- en personlig fortælling om 'Spartakusgruppen - Wien'  (al. / autonom infoservice)

Jeg kan tydeligt huske dem fra min ungdomstid i Wien: De fremtrædende aktivister fra ’Spartakus-Wien'.  Vi - en gruppe skoleelever fra den venstreradikale organisering ”AMAS”  (Arbeitskreis antiautoritärer und marxistischer Schüler”) lavede en del militante aktioner sammen med ”Spartakisterne”. (1) Og som altid gik det vildt for sig.

  • "Spartakisterne” - den militante spydspids af Wiens daværende venstrefløj

Uanset om det drejede sig om kampagnen

- ”Öffnet die Heime“ og den efterfølgende organisering af flugtruter og selvforvaltede bosteder for unge, der var tvangsanbragt på statslige børnehjem (som regel deciderede tugthuse!).

Solidaritetsaktioner for Vietnam - med bl.a. bz'attelse af den øverste etage af Stephansdom. Byens enorme og berømte domkirke (Wiens varetegn).

- Antifascistiske sommercamps ved Donau- floden, kombineret med opsigtsvækkende aktioner mod militærudstillinger - og mod nynazister, der på et tidspunkt forsøgte at angribe vores lejre, ... o.m.m.

”Spartakisterne” var afgjort den militante spydspids for en ellers ret så harmløs-gemytlig venstrefløj, der foretrak kaffehusene som dens forum frem for gaden . Deraf navnet "Kaffeehaus Linke" (”kaffehus venstrefløj” ).  

  Politichikaner , kriminalisering ...

De fleste af gruppens kernemedlemmer boede sammen i et kollektiv i en kæmpe herskabslejlighed i den mere forfaldne del af Wiens 6. distrikt "Mariahilf".

Jeg var selv somme tider besøgende der og var  meget begejstret for deres måde at ”leve og kæmpe sammen”.

Grunden til at jeg (- og andre venstreradikale) ikke direkte tilsluttede sig ’Spartakus’ - miljøet, var deres interne hierarkiske struktur med en fransk revolutionær som informel leder. Han var en del ældre end os og var efterlyst af det franske politi ifm. oprøret i Paris i 1968.

  ... og udvandring til Schweiz

På et tidspunkt blev det for meget for den lille men superaktive ’Spartakus-gruppe’ i Wien. Politiets evindelige chikaner med husransagninger og efterfølgende anholdelser på konstruerede anklager, samt mediernes koncentrerede personhets mod aktivisterne førte til, at de fleste af gruppens kernemedlemmer udvandrede til Schweiz.

  • Idéen ”Longo maï” bliver født

Sammen med en andre venstre-radikale aktivister fra den schweiziske lærlingegruppe ”Hydra”, besluttede de i 1972 at udvandre til den fattige del af Provence.

I 1973 bosatte omkring 30 unge sig på en forladt bondegård i Limans ved Forcalquier. På omkring 300 hektar skov- og landbrugsjord dannede de landkooperativet ”Longo maï” for at udvikle alternative leve – og arbejdsformer. 

Pressekampagner mod "Longo Maï"

De første år var præget af etableringsfasen. I 1979 startede der i Schweiz en massiv pressekampagne mod ”Longo Maï”. Kooperativet blev beskyldt for at have en fordækt omgang med de penge, som blev indsamlet til støtte for projektet. Desuden blev ”Longo mai” kritiseret for at have en autoritær indre struktur og en "sektagtig karakter". 

”Longo maï” gennemgik i de følgende år en vis selvransagelse og udviklede mere åbne og gennemskuelige basisdemokratiske strukturer.

Idag hører der 10 forskellige selvforvaltede landbrugs - og håndværksvirksomheder til  "Longo mai“ netværket.

De fleste "Longo mai“ kooperativer ligger i Frankrig – men der er også kooperativer i hhv. Schweiz, Østrig, Tyskland, Ukraine og i Costa Rica (billede ovenfor).

  • Grundtanken er anti-kapitalistisk solidaritet

For ”Longo maï”- kollektivisterne drejer det sig om opfyldelsen af menneskers ægte behov og den reelle rigdom for den menneskelige eksistens. Hinsides kapitalismen og neoliberalismen.

AGENDAFORUM Kooperative "Longo maï" 2012
AGENDAFORUM Kooperative "Longo maï" 2012

Folkene fra ”Longo maï“ lever dette alternativ på steder, som er uinteressante for kapitalen:

I stille landsbyer, hvor de sætter forfaldne huse istand og slår sig ned.

Men de vender ikke verden ryggen : Ud over at producere fødevarer, vin, tøj mv. efter økologik bæredygtige metoder, så er de også politiske aktivister.    

 

  • ”Det Europæiske Borgerforum” – basisdemokratisk og anarkistisk inspireret
"Longo Maï " demonstrerer for flygtninge under jorden Bern
"Longo Maï " demonstrerer for flygtninge under jorden Bern

Politisk intervention har ”Longo maï“ - aktivisterne blandt andet praktiseret ift. kampen for rettig-heder til flygtninge og andre mindretal.                                      ”Longo maï“ - folk har således grundlagt "Det Europæiske Borgerforum", som er et basisdemokratisk-anarkistisk projekt.

I det østlige Tyskland har de især kæmpet for, at de samfundsejede virksomheder i det tidligere DDR blev overgivet til kommuner og lokale sammen-slutninger, istedet for at blive nedlagt eller solgt til vestlig kapital.

Idag er ”Det Europæiske Borgerforum” især optaget af kampen for fri adgang til såsæd og mod de multinationale koncernes privatisering af dette grundlag for menneskelig eksistens.

  • ”Longo Maï” - netværket

Omkring 200 mennesker lever i dag på ”Longo maï's” forskellige gårde. Men det er ikke kun disse 200, der hører til netværket, som er baseret på en selvforvaltet, ikke-kapitalistisk økonomi.

Yderligere hundredevis af mennesker bidrager med personlig indsats eller finansiel støtte. Alene i Costa Rica er omkring 400 mennesker involveret i "Longo mais“ "landsbyprojekt for flygtninge og jordløse bønder".

(al./autonom infoservice)

  • Comunidad Verde - Longo Maï:

Note

1) Spartakus-kollektivet blev sammen med det østrigske kommunistparti KPÖs ungdomsorganisation FÖJ (Freie österreichische Jugend) eksluderet af partiet pga. dens aktive opposition imod Sovjetunions besættelse af Tjekkos-lovakiet i 1968.

AMAS” (Arbeitskreis antiautoritärer und marxistischer Schüler) udsprang af den kommunistiske ungdom (FÖJ) efter eksklusionen fra  kommunistpartiet. Det var en  militant gruppe af skoleelever, der bestod af  feminister, anarkister og udogmatiske marxister. Nogle var  medlemmer af "Gruppe Revolte", der var den daværende østrigske sektion den trotskistiske 4. Internationale.


_____________________

Nogle LINKS fra "Longo maï" – netværket:

         Schweiz

       Video