”Vi forbinder kampen for 'climate justice' med antiracisme”

Et INTERVIEW med Alice S. fra det britiske netværk ”Reclaim the Power”.                       __________________________         Reclaim the Power står bag den kommende aktionscamp ”Power Beyond Borders” i det sydøstlige England. Hovedtemaet er at forbinde antiracisme med kampen for ’climate justice’.

 • ” I kampen for climate justice må vi være bevidste om kravene fra de mennesker, der er allerhårdest ramt af den fossilafbrændende kolonial-kapitalisme”.

+ Oversigt over sommerens klimacamps i Europa

 • Activists from Reclaim The Power’s 'End Coal Now camp' occupy and shut down the UK’s largest open cast coal mine "Ffos-Y-Fran".  (Forstør ved at klikke på billedet)

Det britiske climate justice netværk Reclaim the Power arrangerer denne sommer en aktionscamp med titlen "Power Beyond Borders". Den finder sted fra 26. til 30. juli i det sydøstlige England.                                                                  I de seneste år er 'Reclaim the Power' først og fremmest blevet kendt for sin anti-fracking-aktivisme, især imod firmaet Cuadrillas tilstedeværelse i grevskabet Lancashire.                Målet med aktionscampen er at skabe tættere samarbejde mellem de bevægelser, der kæmper for climate justice og de som kæmper for flygtningerettigheder. 

 • Interview

denne samtale med Ilana K. fra det tyske aktionsnetværk 'Ende Gelände'  uddyber Alice S. målene for campen ”Power Beyond Borders”.                                            Alice har siden 2010 været aktiv som venstreradikal klimaaktivist i Storbritannien. 

                   ____________________________________________

”Flere fængslede flygtninge beretter, at de udsættes for vold, voldtægt og misbrug” 

 • 'Reclaim the Power' planlægger i juli en camp og en aktion med det formål at forbinde antiracisme med kampen for climate justice. Kan du fortælle mere om baggrunden? Hvordan hænger disse to temaer sammen?

Alice S. : I marts 2017 holdt 15 aktivister et charterfly tilbage i lufthavnen Stansted. Flyet skulle bringe udviste asylansøgere, flygtninge og migranter tilbage til deres hjemlande Nigeria og Ghana. Mange af de udviste var kommet til Storbritannien, fordi de måtte flygte fra forfølgelse, tortur, fængsling og død. 

- Den britiske grænsepolitik er i de seneste år blevet værre og værre. Som led i tidligere indenrigs- og premierminister Theresa Mays målrettede forsøg på at skabe ”fjendtlige omgivelser” for migranter.

- Mennesker holdes til fange i interneringslejre på ubestemt tid og ofte kommer folk fra grænsemyndighederne eller politiet og henter folk i deres bolig eller på deres arbejdsplads. Flere fængslede flygtninge beretter, at de udsættes for vold, voldtægt og misbrug.  

 • Hvad resulterede flyblokaden i?

Alice S. : Flere af flypassagererne fik mulighed for at søge om asyl. Det bragte aktivister sammen, der har en del erfaring indenfor klimaaktivisme, LGBTQ * -rettigheder og solidaritetskampagner for migranter. *(lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, queer personer, + IA = interkønnede og aseksuelle personer)  

- Men et par måneder efter blokaden blev aktivisterne anklaget for terroristisk virksomhed med den begrundelse, at de ”med formål havde forstyrret sikkerhed og orden i lufthavnen”. Retssagen mod dem varede mere end fire måneder. Fængsels-domme undgik de kun knapt.

(Forstør ved at klikke på billedet)

 • Okay, men hvordan hænger protest mod udvisninger sammen med temaet climte justice?

Alice S. : Brexit blev opildnet af racistisk had mod migranter. Det udgik fra de samme grupper, som ofte benægter klimaforandringerne. Krasse uligheder, angrebskrige og udplyndring af naturens ressourcer fører til, at mennesker søger et menneskeværdigt liv i Storbritannien og i Vesten i det hele taget.                                                                 - Det sker ikke tilfældigt, men er et resultat af den koloniale kapitalismes racistiske politik. Den har udbyttet og dræbt mennesker i det globale Syd og ophobet rigdom i det globale Nord.

 • Hvilken rolle spiller klimaforandringerne?

Alice S. : Klimaforandringerne er et symptom på kapitalismen – den værste manifestation af kapitalismens krise, som bringer os til det punkt, hvor jorden står overfor det totale økologiske sammenbrud.                                                                    - På samme vis som kapitalismen gør people of color og mennesker i det globale Syd fattige (med undtagelse af de herskende klasser), udplyndres naturressourcerne på hele jorden og alle dens levevæsener. I kampen for climate justice må vi være bevidste om kravene fra de mennesker, der er allerhårdest ramt af den fossilafbrænd- ende kolonialkapitalisme. 

 • Hvordan ser det konkret ud?

Alice S. : Vi har gennem mange år støttet alle de kommuner, der kæmper mod udvinding af fossile brændstoffer.                                                                                     - I Wales var det en stor succes: Det blev forbudt at udvide eksisterende kulminer og at opstarte ny minedrift. Men i det nordøstlige England er der blevet åbnet en række nye kulminer, fordi firmaer forsøger at lave forretning før det proklamerede stop for kulminedrift i 2025. 

- Foruden kul koncentrerer vi os om at bekæmpe fracking. Britiske firmaer, der støttes af regeringens politik, opfører stadig gasinfrastrukturer i et enormt omfang. Efter deres mening er den gas, de udvinder ved fracking et "overgangs-brændstof" mellem kul og vedvarende energi.

- Men denne gasudvinding, der suppleres med fracking gas importeret fra USA og Rusland, vil kun bidrage til, at vi i årtier frem bliver fastlåst i det ansvarsløse forbrug af fossile brændstoffer.

- På baggrund af vores historiske ansvar for kolonialismen og vores høje kulstof-forbrug, er det på tide, at vi i højere grad inddrager og tager højde for dem, som er hårdest ramt af klimaforandringerne samt migranterne og flertallet af befolkningen i det globale Syd. 

 • ‘Reclaim the Power’ er en Climate Justice gruppe. Hvilke grupper fra andre områder arbejder I sammen med ift. juli-aktionen? Hvad er udfordringerne?

Alice S. : Vi samarbejder med lokale initiativer, som går imod fossile brændstoffer, som f.eks. ’Frack Free Lancashire’ og ’United Valleys Action Group’.        - Men da vi forsøger at forbinde kampene for climate justice med flygtningesolidaritet, søger vi også kontakt til organisationer, der støtter migranter samt til radikale sorte og etniske mindre-talsorganisationer, blandt andet grupperne ’End Deportations’, ’All African Women's Group’ samt ’Lesbians and Gays Support the Migrants’. 

                     _______________________________________________

”Vi bærer et ansvar for den økologiske bevægelses historie, da den ofte reproducerer racistiske magtforhold”

 • Det er sikkert ikke helt enkelt ...

Alice S. : Det er noget af en udfordring, da vi er en ret hvid organisation. Vi bærer et ansvar for den økologiske bevægelses historie, da den ofte reproducerer racistiske magtforhold. Derfor er det vigtigt for os, at vi skaber fælles bevidsthed om vores hvide privilegier og tager de nævnte gruppers anliggender alvorligt.

- For eksempel havde vi oprindelig tænkt på at kalde vores aktionscamp ”Burn Borders Not Gas” . Efter vi havde talt med migranter, der havde oplevet, at deres huse i bogstaveligste forstand blev brændt ned af grænsepolitiet i Calais, forandrede vi navnet til ”Power Beyond Borders”.

 • Hvordan kommer aktionen til at se ud?

Alice S. : Det jeg kan sige er: ’Reclaim the Power’ har været med til alle Ende Gelände-aktioner, og vi er meget begejstret for dem. Vi håber, at vi kan gennemføre lignende masseaktioner rettet mod en del af gasinfrastrukturen.  

(Interviewet er oprindelig offenliggjort i det tyske venstrerevolutionære magasin AK – Analyse & Kritik, nr. 650, juni 2019 . Oversat og let forkortet af autonom infoservice) 

links

 • Power Beyond Borders: Mass Action Camp - Organiseret af Reclaim The Power:

Reclaim the Power   * Infos og kontakt via facebook               Ende Gelände Goes Europe: 26th to 31st July, Power Beyond Borders, UK 

Relateret

Strike! Magazine:

autonom infoservice:  

 

Et udpluk af KlimaAktionsCamps i Europa, sommer 2019

19. - 24. juni 2019: Tyskland. “Ende Gelände imod brunkul“                                 1. - 7. juli 2019: Tjekkiet. “Limity jsme my” – klimakemp                                                 2. - 11.juli 2019: Schweiz, Basel. KlimaCamp & Aktion imod finanskapitalen 
17. - 21. juli 2019: Polen ved byen Poznan. 2. polsk KlimaCamp imod brunkul   17. - 21. juli 2019: Portugal. Aktionscamp imos fossil gas                                             26. - 31. juli 2019: England. (Syd-Øst), Power Beyond Borders   

3. -  12. august 2019: Tyskland, Pödelwitz. Klimacamp Leipziger Land   12. - 18. august 2019: Frankrig KlimaCamp, organsieret af  RadicalAction endegelaende-paris@riseup.net                  15.- 27. august 2019: Tyskland. KlimaCamp i Rheinland                               4. - 8. september 2019: Italien. Venice Climate Camp                                            4. - 8. september 2019: Belgien, Bruxelles. Climate Justice Camp                12. - 15. september 2019: Tyskland, Frankfurt. Blockade imod den Internationale automobiludstilling (IAA) anti-iaa@riseup.net                                      15. - 25. september 2019: Tyskland , Brunsbüttel.  AktionsCamp