Billeder fra sociale bevægelsers kampe i 2020

 

People fight the Power!

  • Skillelinjen går ikke mellem nationer og folkeslag  
    - men mellem magthavere og undertrykt

(Forstør ved at klikke på billedet):

Relateret

autonom infoservice

De aktuelle protester verden rundt har med fuld kraft katapulteret kampen for social retfærdighed ind i den globale offentlige bevidsthed.  Mange steder i verden brænder oprørenes gnist. 

Et interview med den tyske filosof og feminist Eva von Redecker

I takt med globaliseringen af produktionen har arbejderklassen i de såkaldte ”Newly Industrialized Countries” – Brasilien, Mexico, Tyrkiet, Kina, Malaysia, Indien, Sydafrika, m.fl., fået en strategisk position.

"Modstandens centrum er dér, hvor folk lever, elsker, arbejder og bor. Det er disse steder, den daglige sociale og politiske konflikt udkæmpes konkret" .

Kinesiske læger og politifolk til hest på vej mod fjerne egne i Altai bjergene for at iværksætte foranstaltninger mod coronavirus
Kinesiske læger og politifolk til hest på vej mod fjerne egne i Altai bjergene for at iværksætte foranstaltninger mod coronavirus