USA: ”Alternativet er en revolutionær fagbevægelse”

 • Interview med IWW i USA 

På baggrund af milliardærernes valgshow i USA har vi interviewet kammeraterne fra den syndikalistiske fagbevægelse ”Industrial Workers of the World” - IWW.

 • Som fagforening tror vi på, at alternativet til Democratic Party, eller hvilket som helst andet parti, er en revolutionær fagbevægelse.
 • ”I øjeblikket oplever IWW i Nordamerika voksende tilslutning og organiserer en bølge af kampagner det største antal i næsten et århundrede ”

IntervieW   
med Brendan Muckian - Bates from IWW National Press Officer 

 • autonom infoservice: Kan I lave en kort præsentation af jeres organisation og jeres aktuelle hovedaktiviteter ?  

IWW: Industrial Workers of the World (IWW) er en revolutionær fagforening grundlagt i 1905 i Chicago, Illinois. I 115 år har IWW været dedikeret til opbygning af arbejder-magt på arbejdspladserne. Vi bruger direkte aktion, både som middel til at få gennemført lokale krav på arbejdspladserne og til at opbygge klassesolidaritet, der har til formål at gøre en ende på kapitalismen. 
(Forstør ved at klikke på billedet): 

- I øjeblikket oplever IWW i Nordamerika voksende tilslutning og organiserer en bølge af kampagner, det største antal i næsten et århundrede. For fire år siden startede IWW den første kampagne nogensinde set i fast food industrien i USA.  

- Vi har vundet kampagner i kooperative virksomheder (bla. Dill Pickles Co-Op), opbygget fagforeningsbutikker sammen med sundhedsorganisationer (Holler Health Justice) og har stærke kampagner kørende i de fleste af vores lokale brancher.

- For nyligt har vi forandret skolingen af vores organiseringsfolk, sådan at medlemmer kan deltage virtuelt pga. Covid-19. Fra små butikker til store, IWW organiserer arbejderklassen til at kæmpe mod racisme samt kapitalisme, og vi passer på hinanden i pandemien. 

 • ”Som fagforening tror vi på, at alternativet til Democratic Party, eller hvilket som helst andet parti, er en revolutionær fagbevægelse”
 • Hvad er jeres holdning til den aktuelle situation op til valget den 3. november 2020? Deltager I i valget – og hvis ja, hvordan?

IWW: Vi engagerer os ikke i valgpolitik og har aldrig gjort det de seneste 115 år.
Som fagforening tror vi på, at under kapitalismen kan fremskridt kun opnås via organisering af arbejderne.
Medlemmer af IWW deltager i valg som individer, men som organisation bruger vi ikke nogen ressourcer på valgkampagner. 

 • Findes der et alternativ til venstre for Joe Biden / Democratic Party ? * Er der traditionen tro partier med progressiv eller revolutionær orientering, som opstiller i nogle delstater? 
 • - Og har I en holdning til nogle af dem (f.eks. Green Party, etc.) - og er nogle af dem en valgbar option, der støtter og fremmer de igangværende sociale og anti-kapitalistiske kampe og bevægelser?

IWW: Som fagforening tror vi på, at alternativet til Democratic Party, eller hvilket som helst andet parti, er en revolutionær fagbevægelse. 

Medlemmer af IWW kan være medlemmer af hvilket som helst parti eller ikke noget parti, så meningerne om dette kan variere fra det ene til det andet individ, men som organisation støtter vores fagforening kun tiltag til politiske alternativer via kampagner på arbejdspladserne. 

Sådan er vi i stand til at få gennemført nødvendige reformer under kapitalismen, men vores perspektiv er altid at fremme en revolutionær proces og revolution.  

 • Hvordan vil I vurdere den revolutionære venstrefløj i USA i dag? Gør den sig bemærket i de aktuelle bevægelser som for eksempel i Arbejder-kampe i lavtlønssektorer, Black Lives Matter – bevægelsen, Migrant-bevægelsen, Womens Lib., climate-movement, indigenous anti-pipeline protesters, ... ?

IWW: De fleste af disse bevægelser er ikke startet af eller ledet af etablerede venstrefløjsgrupper / organisationer i USA.
De er opstået ud fra behov i deres community og den desperation, de står overfor i den aktuelle situation.
De fleste venstrefløjsorganisationer i USA støtter aktivt disse bevægelser – fra Black Lives Matter og kampen for bedre arbejdsbetingelser til Climate Justice og anti-pipeline protester. Men der er ikke nogen bestemt venstrefløjsorganisation, bevægelse eller gruppe, som fører an i de aktuelle, revolutionære kampe i USA.
Det meste af dette arbejde er diffust organiseret på tværs af staterne i USA og foregår mest intenst i bestemte geografiske områder, hvor effekten af disse kampe er mest tydelig. 

autonom infoservice: Tak for interviewet, Brendan!

        links

_______________
Relateret f
ra vores arkiv

PS. Jill Stein fik 1,45 millioner stemmer, svarende til én procent af de afgivne stemmer. (Ved præsidentvalg i 2016 deltog 58,1 procent af de registrerede vælgere).

Et interview med aktivister fra den amerikanske revolutionære venstrefløj. (USA, november 2010):

 • Michael Yates fra det socialistiske magasin "Monthly Review"
 • Joe Golowka fra den syndikalistiske fagbevægelse Industrial Workers of the World – IWW.